WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Wykaz konferencji
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Wykaz konferencji
CYKLE KONFERENCYJNE:

Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - podejście interdyscyplinarne Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii
Wyzwania dla gospodarek i organizacji w XXI wieku Zarządzanie jakością w organizacji - trendy i wyzwania

O cyklu | I edycja | II edycja | III edycja | IV edycja | V edycja | Wykaz konferencji | 

  • I Konferencja Naukowa "Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - perspektywa zarządzania i ekonomii", Międzyzdroje, 21-22.04.2016 r.
  • II Konferencja Naukowa "Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - perspektywa zarządzania i ekonomii", Międzyzdroje, 16-18.05.2018 r.
  • III Konferencja Naukowa "Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - perspektywa zarządzania i ekonomii", Międzyzdroje, 14-16.10.2020 r.
  • IV Konferencja Naukowa "Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - perspektywa interdyscyplinarna", Międzyzdroje, 18-20.05.2022 r.