WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | 

dr hab. prof. US Ewa Mazur-Wierzbicka
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
dr hab. prof. US Ewa Mazur-Wierzbicka
Pokój: 619
Telefon: 91 4443198
E-mail: ewa.mazur-wierzbicka@usz.edu.pl

Zainteresowania naukowe:
 • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie kapitałem ludzkim,
 • zarządzanie różnorodnością,
 • zarządzanie talentami,
 • kompetencje menedżerskie,
 • komunikowanie w organizacji,
 • coaching, mentoring,
 • zrównoważony rozwój.
Najważniejsze publikacje:
 • W.Jarecki, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech, (2010), Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Economicus, Szczecin.
 • E.Mazur-Wierzbicka, (2012), CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności, Wydawca Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, Szczecin.
 • E.Mazur-Wierzbicka, (2012), Ochrona środowiska a integracja europejska, Difin, Warszawa.
 • W.Jarecki, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech, (2013), Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, Economicus, Szczecin.
 • W.Jarecki, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech, (2020), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z województwa zachodniopomorskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • E.Mazur-Wierzbicka, (2019), Human resources as fundamental element determining the development of innovation, Marketing and Management of Innovations, No 1.
 • E.Mazur-Wierzbicka, (2019), Smart growth as a challenge for Poland in the light of the Europe 2020 strategy, Journal of Economics and Management, vol. 37(3).
 • E.Mazur-Wierzbicka, (2019), Diagnoza motywacji wewnętrznej pracowników z wykorzystaniem narzędzia RMP, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XX, zeszyt VI, cześć III.
 • E.Mazur-Wierzbicka, (2018), Age management in an organization. An employee over 50 - an opportunity or a limitation for companies, Forum Scientiae Oeconomia, Vol. 6 No 4.
 • E.Mazur-Wierzbicka, (2016), Pokolenie Y - liderzy jutra. Analiza komparatywna Polska vs inne kraje Europy Środkowej, Studia i Prace WNEiZ US, nr 43.
 • E.Mazur-Wierzbicka, (2020), Education as a fundamental element shaping human capital w: M.Staníčková, L.Melecký, P.Doleželová and T.Powadová (red.), Proceedings of the 5th International Conference on European Integration 2020, VŠB - Technical University of Ostrava, Ostrava.
 • E.Mazur-Wierzbicka, (2020), Corporate responsibility towards a silent stakeholder - the natural environment from the CSR perspective, w: Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA).
 • E.Mazur-Wierzbicka, A.Cierniak-Emerych, (2020), Implementation and measurement of socially responsible activities in enterprises of the SME sector based on the example of the company Meliński Minuth, w: K. Bachnik, M. Kaźmierczak, M. Rojek-Nowosielka, M.Stefańska, J. Szumiak-Samolej (red.), CSR in contemporary Poland. Institutional Perspectives and Stakeholder Experiences, Palgrave Macmillan, Switzerland.
 • E.Mazur-Wierzbicka, (2020), Possibilities of measuring sustainable development - selected aspects in: Experimental and quantitative methods in contemporary economics: Computational methods in experimental economics (CMEE) 2018 Conference, K. Nermend, M. Łatuszyńska (red.), Springer International Publishing, Cham
 • E.Mazur-Wierzbicka, (2019), Zarządzanie wiekiem jako element zarządzania różnorodnością, w: I.Warwas (red.), Oblicza zarządzania różnorodnością w Polsce, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa.
 • E.Mazur-Wierzbicka, (2019), Adaptacja pracownicza - źródło korzyści dla organizacji i pracownika w: R. Tomaszewska (red.), Sekrety organizacji. Barwy codzienności, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 • E.Mazur-Wierzbicka, (2018), Mainstream economics vs. behavioral economics - a contribution to reflection w: Problems, Methods and Tools in Experimental and Behavioral Economics, K. Nermend, M. Łatuszyńska (red.), Springer, Cham.
 • E.Mazur-Wierzbicka, (2015), Work-life balance as a symptom of corporate social responsibility toward employee, w: R.Tomaszewska-Lipiec (red.), Work - personal life. Between harmony and disintegration, Impuls, Kraków.
Profile naukowe: