WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Seria Zarządzanie procesami w teorii i praktyce
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Seria Zarządzanie procesami w teorii i praktyce
Wszystkie publikacje | Seria Gospodarowanie kapitałem ludzkim | Seria Zarządzanie procesami w teorii i praktyce | Seria Gospodarka i organizacja | Monografia: Społeczne aspekty zarządzania procesami

E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech

Volumina, Szczecin 2016.

Wejść: 533 Pobrań: 0
Monografia: Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji

M.Kunasz, P.Zwiech

Volumina, Szczecin 2016.

Wejść: 509 Pobrań: 0
Monografia: Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym

M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka

Volumina, Szczecin 2016.

Wejść: 511 Pobrań: 0
Monografia: BPM vs. HRM

M.Kunasz

Volumina, Szczecin 2016.

Wejść: 519 Pobrań: 0
Monografia: Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami

P.Zwiech

Zapol, Szczecin 2016.

Wejść: 498 Pobrań: 0
Monografia: Procesy w organizacji - wybrane aspekty

E.Mazur-Wierzbicka

Zapol, Szczecin 2016.

Wejść: 516 Pobrań: 0
Monografia: Instrumentarium zarządzania procesowego

M.Kunasz

Volumina, Szczecin 2017.

Wejść: 550 Pobrań: 0
Monografia: Zarządzanie procesowe w studiach przypadków

P.Zwiech

Volumina, Szczecin 2017.

Wejść: 518 Pobrań: 0
Monografia: Rozwiązania procesowe - analiza wielowymiarowa

M.Kunasz

Volumina, Szczecin 2017.

Wejść: 520 Pobrań: 0
Monografia: Orientacja procesowa w zastosowaniach

M.Kunasz

Volumina, Szczecin 2018.

Wejść: 521 Pobrań: 0