WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Seria Gospodarowanie kapitałem ludzkim
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Seria Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Wszystkie publikacje | Seria Gospodarowanie kapitałem ludzkim | Seria Zarządzanie procesami w teorii i praktyce | Seria Gospodarka i organizacja | Monografia: Wybrane aspekty kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji i społeczeństwie

M.Kunasz

Volumina, Szczecin 2012.

Wejść: 515 Pobrań: 0
Monografia: Kształcenie a jakość kapitału ludzkiego na rynku pracy

W.Jarecki

Volumina, Szczecin 2012.

Wejść: 489 Pobrań: 0
Monografia: Makro- i mikroekonomiczne aspekty kształtowania kapitału ludzkiego

M.Kunasz

Volumina, Szczecin 2013.

Wejść: 493 Pobrań: 0
Monografia: Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu

E.Mazur-Wierzbicka

Volumina, Szczecin 2013.

Wejść: 482 Pobrań: 0
Monografia: Pracownik na rynku pracy i w organizacji. Wymiar globalny i regionalny

M.Kunasz

Volumina, Szczecin 2014.

Wejść: 509 Pobrań: 0
Monografia: CSR - społeczny wymiar działalności biznesowej

E.Mazur-Wierzbicka

Volumina, Szczecin 2014.

Wejść: 535 Pobrań: 0
Monografia: Entrepreneurship and human capital in theory and pratice. Chosen aspects

S.Misiak-Kwit

Volumina, Szczecin 2015.

Wejść: 547 Pobrań: 0
Monografia: Kapitał ludzki w gospodarce i organizacji. Wybrane problemy

K.Włodarczyk

Volumina, Szczecin 2015.

Wejść: 501 Pobrań: 0
Monografia: Rozwój kapitału ludzkiego na początku XXI wieku

P.Zwiech

Volumina, Szczecin 2016.

Wejść: 505 Pobrań: 0
Monografia: Kapitał ludzki - rozwój ku wartościom

M.Młokosiewicz

Volumina, Szczecin 2016.

Wejść: 501 Pobrań: 0
Monografia: Uwarunkowania kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji

P.Zwiech

Volumina, Szczecin 2017.

Wejść: 503 Pobrań: 0
Monografia: Mikro i makro aspekty gospodarowania

K.Włodarczyk

Volumina, Szczecin 2017.

Wejść: 525 Pobrań: 0