WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Seria Gospodarka i organizacja
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Seria Gospodarka i organizacja
Wszystkie publikacje | Seria Gospodarowanie kapitałem ludzkim | Seria Zarządzanie procesami w teorii i praktyce | Seria Gospodarka i organizacja | Monografia: Współczesne wyzwania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi

E.Mazur-Wierzbicka

Volumina, Szczecin 2017.

Wejść: 653 Pobrań: 0
Monografia: Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw - wybrane aspekty

P.Zwiech

Volumina, Szczecin 2017.

Wejść: 523 Pobrań: 0
Monografia: Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw - kapitał ludzki, kapitał intelektualny i informacja

P.Zwiech

Volumina, Szczecin 2018.

Wejść: 526 Pobrań: 0
Monografia: Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw - Społeczna odpowiedzialność biznesu

E.Mazur-Wierzbicka

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Szczecin 2019.

Wejść: 516 Pobrań: 0