Orientacja procesowa w zastosowaniach, M.Kunasz
 
WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Praca: Orientacja procesowa w zastosowaniach ...
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Praca: Orientacja procesowa w zastosowaniach ...
Monografia: Orientacja procesowa w zastosowaniach

M.Kunasz

Volumina, Szczecin 2018.

Wejść: 521 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

Orientacja procesowa jest elastyczna filozofią działania wyznaczającą innowacyjne ramy postępowania dla organizacji. Wyznaczone, np. normą ISO 9001, standardy postępowania organizacji zorientowanych na proces znajdują zastosowanie w wielu sferach funkcjonowania organizacji. Ten wielowymiarowy walor rozpatrywanej koncepcji legł u podstaw doboru materiału do niniejszej monografii. W pracy znalazły się zatem ogólne rozważania dotyczące koncepcji zarządzania procesami jak i analizy praktycznych zastosowań koncepcji skierowane na wybrane sfery zarządzania (np. sfera personalna) bądź na wybrane sektory (usługi transportowe, usługi contact center czy też przemysł energetyczny). Prowadzone rozważania poprzez walor swojej wielowymiarowości mają zatem za cel ukazanie praktycznych zastosowań rozwiązań procesowych w wybranych sferach funkcjonowania organizacji. Celowi pracy podporządkowano jej strukturę - obejmuje ona 9 rozdziałów przygotowanych przez pracowników naukowych z różnych ośrodków naukowych w Polsce. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny.

SPIS TREŚCI:
  • Zarządzanie procesowe, a rozwój przedsiębiorstw w warunkach globalizacji (Jerzy Wąchol), s. 7-20.
  • Osobliwości procesów społecznych (Kazimierz Dendura), s. 21-38.
  • Kluczowe czynniki sukcesu wdrażania podejścia procesowego w przedsiębiorstwie energetycznym (Grzegorz Kluj), s. 39-52.
  • Realizacja procesu rekrutacji i selekcji w przedsiębiorstwie w świetle wyników badań wstępnych (Teresa Myjak), s. 53-64.
  • Innowacyjne aspekty procesu doboru i adaptacji pracowników w przedsiębiorstwie w kontekście wyników badań wstępnych (Teresa Myjak), s. 65-76.
  • Zastosowanie grywalizacji w zarządzaniu procesami (Łukasz Wacławik), s. 77-90.
  • Zarządzanie procesowe w contact center (Agnieszka Bera), s. 91-104.
  • Efektywność procesów transportowych a problem ich zrównoważenia w przedsiębiorstwach rolniczych (Karol Wajszczuk), s. 105-116.
  • Pojazdy autonomiczne szansą na redukcję kosztów procesów zarządzania flotą samochodową (Piotr Czarny, Marek Kunasz), s. 117-132.