Kształtowanie relacji w biznesie i administracji - dobre praktyki, K.Włodarczyk, P.Zwiech (red.)
 
WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Praca: Kształtowanie relacji w biznesie i admin ...
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Praca: Kształtowanie relacji w biznesie i admin ...
Monografia: Kształtowanie relacji w biznesie i administracji - dobre praktyki

K.Włodarczyk, P.Zwiech (red.)

Volumina, Szczecin 2017.

Wejść: 511 Pobrań: 0