Współczesne wyzwania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, E.Mazur-Wierzbicka
 
WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Praca: Współczesne wyzwania w obszarze zarządza ...
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Praca: Współczesne wyzwania w obszarze zarządza ...
Monografia: Współczesne wyzwania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi

E.Mazur-Wierzbicka

Volumina, Szczecin 2017.

Wejść: 654 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

Zasoby ludzkie to najcenniejszy kapitał każdej organizacji, stąd też osoby decyzyjne winny zadbać nade wszystko o prawidłowe nimi zarządzanie. Zarządzanie zasobami ludzkimi stanowi istotny element całego systemu zarządzania organizacją - może przyczynić się do jej rynkowego sukcesu, bądź doprowadzić do jej upadku. Problematyka ta nabiera szczególnego znaczenia w obliczu permanentnej zmiany, w jakiej funkcjonują współcześnie organizacje. Dlatego też powinny one ukierunkować się na wdrażanie takich koncepcji zarządzania i metod praktycznego działania, które pozwolą na najlepsze wykorzystanie potencjału ludzkiego z pożytkiem dla pracowników i nich samych. Z pewnością jest to jedno z wyzwań, przed jakimi stoją współcześnie firmy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Na stronach niniejszej publikacji Czytelnik znajdzie treści dotyczące istotnych i aktualnych zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz efektywnością procesów zarządzania uwarunkowanych zasobami ludzkimi. Autorzy w swoich rozważaniach przedstawiają zagadnienia teoretyczne (przyjmując często odmienne perspektywy), jak i podejmują empirycznie próby odpowiedzi na postawione pytania badawcze z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

SPIS TREŚCI:
  • Ocena procesu rekrutacji w MSP z perspektywy pracownika - wyniki badań (Tomasz Kusio), s. 7-20.
  • Pochwały i nagany na stanowisku pracy jako instrument oddziaływania motywacyjnego w świetle wyników badań (Marek Kunasz), s. 21-34.
  • Klimat organizacyjny jako element doskonalenia systemu motywowania pracowników (Joanna Sadłowska-Wrzesińska, Żaneta Nejman), s. 35-48.
  • Koncepcja zarządzania różnorodnością w kontekście zmian otoczenia lubuskich przedsiębiorstw (Karolina Gębska), s. 49-62.
  • Zarys problemu komunikacji wewnętrznej w organizacji pomiędzy przedstawicielami różnych generacji obecnych na rynku pracy (Katarzyna Staśkiewicz), s. 63-69.
  • Efektywne zarządzanie kapitałem intelektualnym a rozwój przedsiębiorstwa (Anna Misztal), s. 70-82.
  • Rola User-Driven-Innovation w kreowaniu i wdrażaniu innowacji marketingowych (Zofia Gródek-Szostak, Olga Jando, Anna Szeląg-Sikora), s. 83-94.
  • Współczesne przedsiębiorstwo w wirtualnej rzeczywistości (Dariusz Frontczak), s. 95-104.
  • Human capacity building at the level of regional and municipal authorities: challenges and solutions (Nadezhda Arkhipova, Ljudmila Sadovni?ova, Olga Sedova), s. 105-111.