Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami, P.Zwiech
 
WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Praca: Podejście procesowe w zarządzaniu organi ...
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Praca: Podejście procesowe w zarządzaniu organi ...
Monografia: Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami

P.Zwiech

Zapol, Szczecin 2016.

Wejść: 499 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

Problematyka procesowego podejścia do zarządzania obecna jest w literaturze przedmiotu i praktyce gospodarczej, a efekty jej wdrożenia zaowocowały poprawą efektywności i sprawności funkcjonowania organizacji. Dążenie do efektywności oraz innowacyjności przy jednoczesnym utrzymaniu skuteczności zmusza organizacje do zastosowania nowoczesnych technologii. W szybko zmieniającej się współczesnej gospodarce poszukiwane są także nowe, efektywniejsze sposoby zarządzania. Od wyboru konkretnej metody zarządzania może zależeć pozycja organizacji oraz jej zdolność do wygrywania w walce konkurencyjnej. W powyższy kontekst wpisuje się prezentowana monografia, która składa się z 10 rozdziałów. W pierwszej części pracy nakreślono specyfikę zarządzania procesowego i doskonalenia procesów, a w kolejnej aspekty monitorowania procesów zarządzania. Zaprezentowane w publikacji rozdziały przedstawiają zarówno wyniki badań naukowych, jak i doświadczenia praktyczne z zakresu zarządzania procesami w organizacjach.

SPIS TREŚCI:
  • Zarządzanie procesowe a współczesne elementy zarządzania w gospodarce globalnej (J.Wąchol), s. 9-20.
  • Zarządzanie i doskonalenie procesów biznesowych w turystyce (A.Chęcińska-Zaucha, Z.Gródek-Szostak), s. 21-32.
  • Perspektywa procesu a orientacja na klienta w podmiotach leczniczych (B.Piszczygłowa), s. 33-46.
  • Monitorowanie procesów w oparciu o karty kontrolne sum skumulowanych z możliwością akceptacji procesu (M.Major), s. 47-60.
  • Zmiany w systemie zarządzania jakością dotyczące zarządzania procesami (J.Wierzowiecka), s. 61-74.
  • Modelowanie informatyczne procesów zarządzania (L.Petryshyn), s. 75-86.
  • Technologia Web 2.0 w zarządzaniu procesowym na poziomie gminy - podejście modelowe (K.Hauke), s. 87-100.
  • Crowdsourcing procesów biznesowych w organizacjach publicznych (R.Lenart-Gansiniec), s. 101-114.
  • Zrównoważona karta wyników w kontekście zarządzania procesowego (U.Feliniak), s. 115-126.
  • Komplementarność perspektyw balanced scorecard oraz zarządzania procesowego w operacjonalizacji strategii w organizacji wieloodziałowej na przykładzie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. (P.Antonowicz, P.Skrzyniarz, T.Stawicka, A.Stolarz), s. 127-140.