BPM vs. HRM, M.Kunasz
 
WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Praca: BPM vs. HRM ...
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Praca: BPM vs. HRM ...
Monografia: BPM vs. HRM

M.Kunasz

Volumina, Szczecin 2016.

Wejść: 520 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

Podejście procesowe staje się filozofią działania coraz większej liczby organizacji. Orientacja na proces powinna ujawniać się we wszystkich sferach działalności organizacji, w tym także w sferze personalnej. Realizacja procesów personalnych powinna zostać ukierunkowana na potrzeby klienta zewnętrznego i wewnętrznego organizacji. W podejście takie wpisana jest także potrzeba pomiaru i oceny rezultatów procesu na wyjściu. Stąd też w pierwszej części rozważań podejmowanych w niniejszej monografii skoncentrowano się na kwestii efektywności procesów personalnych, rozpatrując je w kontekście możliwości pomiaru tej strefy działania organizacji. To nadal jest sfera wymykająca się, ze względu na ulotność niematerialnego przedmiotu badań (efektów działalności kadr organizacji), tradycyjnym systemom pomiaru. Filozofia działania organizacji zgodna z orientacją procesową przekłada się także na sposób jej postępowania w ramach specyficznych obszarów obejmujących miękkie aspekty zarządzania personelem. W tym kontekście w pracy skoncentrowano się na kwestiach budowania ścieżek kariery, zarządzania zespołem pracowników, kreowania efektywnej komunikacji interpersonalnej czy też stymulowania kreatywności pracowniczej.

SPIS TREŚCI:
  • Podejście procesowe w zarządzaniu kapitałem ludzkim (T.Waściński, K.A.Wójcik), s. 9-24.
  • Efektywność procesów personalnych (K.Szczepańska), s. 25-38.
  • Pomiar efektywności procesów personalnych - wyniki badań (M.Kunasz, P.Zwiech), s. 39-52.
  • Istota audytu funkcji personalnej (R.Kramer), s. 53-66.
  • Dobre praktyki w budowaniu ścieżki kariery kadry odpowiedzialnej za kształtowanie zintegrowanych systemów zarządzania (K.Byrska-Bienias, E.Golińska), s. 67-80.
  • Kierunki doskonalenia zarządzania zespołem pracowników podczas realizacji projektów we współczesnych organizacjach (M.Igielski), s. 81-94.
  • Znaczenie komunikacji interpersonalnej w procesie kształtowania wysokiej kultury bezpieczeństwa pracy (J.Sadłowska-Wrzesińska), s. 95-108.
  • Możliwości wykorzystania kreatywności w organizacji (K.Szara), s. 109-120.
  • Ryzyko w procesie zarządzania zasobami ludzkimi instytucji publicznych - rozważania teoretyczne. (M.Łańcuchowska), s. 121-134.