Makro- i mikroekonomiczne aspekty kształtowania kapitału ludzkiego, M.Kunasz
 
WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Praca: Makro- i mikroekonomiczne aspekty kształ ...
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Praca: Makro- i mikroekonomiczne aspekty kształ ...
Monografia: Makro- i mikroekonomiczne aspekty kształtowania kapitału ludzkiego

M.Kunasz

Volumina, Szczecin 2013.

Wejść: 494 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

Kapitał ludzki jest obecnie traktowany jako jeden z najistotniejszych czynników wzrostu i rozwoju gospodarczego. Znajduje swoje odzwierciedlenie we współczesnych modelach rozwojowych, w których wiedza i kapitał ludzki endogenizują postęp technologiczny. Kapitał ludzki ma zatem swój wymiar makroekonomiczny (przez związki z wzrostem i rozwojem gospodarczym), choć niemniej istotny jest jego wymiar mikroekonomiczny - indywidualnych decyzji gospodarstw domowych i organizacji. Zróżnicowanie wymiarów kształtowania kapitału ludzkiego determinuje zróżnicowanie w definiowaniu pojęcia w poszczególnych przypadkach. Z teorii kapitału ludzkiego wynikają też liczne implikacje dla zainteresowań teoretyków i praktyków w analizowanej dziedzinie. To zróżnicowanie ujawnia się w prezentowanej publikacji. Dotyka ona każdego z wprowadzonych wymiarów, choć w największym zakresie koncentruje się na wąskim ujęciu kapitału ludzkiego (problematyka kwalifikacji oraz kształcenia głównie na poziomie wyższym). W pracy odnaleźć można także nawiązania do problematyki funkcjonowania rynku pracy oraz kwestii pomiaru kapitału ludzkiego organizacji. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Składa się z 7 rozdziałów przygotowanych przez pracowników polskich ośrodków naukowych.

SPIS TREŚCI:
  • Szkolnictwo wyższe w świetle wybranych dokumentów - Polska na tle wybranych krajów europejskich (Gabriela Wronowska), s. 7-24.
  • Publiczne koszty studiowania (Wojciech Jarecki), s. 25-40.
  • Zmiany w strukturze wykształcenia w krajach unijnych w latach 2002 - 2012 (Marek Kunasz, Patrycja Zwiech), s. 41-60.
  • Prognoza popytu na nauczycieli w województwie zachodniopomorskim do 2019 roku (Agnieszka Kościelniak), s. 61-82.
  • Znajomość języków obcych wśród dorosłych Polaków (Anna Turczak), s. 83-98.
  • Zatrudnienie a nierównomierność rozkładu dochodów w Unii Europejskiej (Patrycja Zwiech, Marek Kunasz), s. 99-116.
  • Analiza efektywności tworzenia wartości z aktywów materialnych i niematerialnych metodą VAIC na przykładzie Polskiego Radia Szczecin S.A. (Marek Kunasz, Ewa Mazur-Wierzbicka), s. 117-132.