CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności, E. Mazur-Wierzbicka
 
WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Praca: CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć student ...
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Praca: CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć student ...
Monografia: CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności

E. Mazur-Wierzbicka

Kreatywni dla Szczecina, Szczecin 2012.

Wejść: 560 Pobrań: 0