Praktyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, W.Jarecki, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech
 
WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Praca: Praktyczne aspekty zarządzania zasobami ...
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Praca: Praktyczne aspekty zarządzania zasobami ...
Monografia: Praktyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi

W.Jarecki, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech

Economicus, Szczecin 2013.

KUP PUBLIKACJĘ

Wejść: 493 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

Prezentowana publikacja zawiera zbiór pytań testowych, zadań oraz pytań problemowych do samodzielnego rozwiązywania przez studiujących przedmiot Zarządzanie zasobami ludzkimi (na studiach ekonomicznych i nieekonomicznych). Prezentowana publikacja stanowi uzupełnienie monografii Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi przygotowanej przez tych samych autorów, stąd też zakres tematyczny oraz układ zagadnień obu publikacji są kompatybilne. Zestawy zadań do rozwiązania zostały przyporządkowane do następujących 8 bloków tematycznych:
  • Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi.
  • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.
  • Kapitał ludzki i intelektualny organizacji.
  • Proces planowania i pozyskiwania pracowników.
  • Motywacja pracownicza.
  • Ocenianie pracowników.
  • Doskonalenie i rozwój pracowniczy.
  • Controlling personalny.
Celem pracy jest ukazanie kluczowej roli jaką pełnią ludzie w organizacjach oraz zapoznanie Czytelników z narzędziami stosowanymi w ramach obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w celu sprawnego korzystania z kapitału ludzkiego w organizacjach.

SŁOWA KLUCZOWE:

kapitał ludzki, teoria kapitału ludzkiego, zasoby ludzkie, siła robocza, funkcja personalna, polityka personalna, zarządzanie kadrami, zarządzanie personelem, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie zasobami ludzkimi, strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, gospodarowanie kapitałem ludzkim, planowanie personalne, dobór kadr, rekrutacja i selekcja kadr, motywacja pracownicza, ocena pracownicza, szkolenie, szkolenie i doskonalenie zawodowe, rozwój kadr, kapitał intelektualny, aktywa niematerialne, strategie personalne