WWW.CSR.KZKL.EUKONFERENCJA NAUKOWA
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU -
PERSPEKTYWA ZARZĄDZANIA I EKONOMII
Aktualna edycja | Kontakt | 

Zakres tematyczny
III EDYCJA
Aktualności
Cele
Zakres tematyczny
Kalendarium
Program
Komitet organizacyjny
Miejsce
Opłata
Publikacja
ARCHIWUM
I edycja
II edycja
Aktualna edycja
KONTAKT
Kontakt
Zakres tematyczny
 • społeczna odpowiedzialność biznesu - wyzwania, dylematy, trendy
 • społeczna odpowiedzialność biznesu a inne koncepcje zarządzania
 • strategiczne podejście do idei społecznej odpowiedzialności biznesu
 • miejsce pracy, środowisko naturalne, społeczność lokalna, rynek - obszary społecznej odpowiedzialności biznesu
 • rola interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności w biznesie
 • programy, strategie, standardy, narzędzia odpowiedzialnego biznesu
 • pomiar, ocena, raportowanie społecznej odpowiedzialności organizacji
 • normalizacja w obszarze społecznej odpowiedzialności
 • inwestowanie społecznie odpowiedzialne
 • innowacje społecznie odpowiedzialne
 • odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw
 • marketing a koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu
 • biznes korporacyjny a społeczna odpowiedzialność biznesu
 • patologie w zarządzaniu organizacją
 • społeczna odpowiedzialność uczelni
 • edukacja na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu
 • współpraca biznesu, świata nauki, polityki i organizacji pozarządowych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu
 • lokalny, krajowy, międzynarodowy wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu
 • dobre i złe praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności organizacji
 • metodologia badawcza społecznej odpowiedzialności biznesu
Na skróty
Data aktualnej Konferencji: 2019.06.14

Miejsce: Szczecin, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Mickiewicza 64

JAK DOJECHAĆ!

Kalendarium:
2018.12.10 - zgłoszenie
2019.03.31 - opłata
2019.03.31 - referat

Rejestracja:

formularz zgłoszeniowy

Kontakt e-mail:

kontakt@csr.kzkl.eu


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl