WWW.CSR.KZKL.EUKONFERENCJA NAUKOWA
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU -
PERSPEKTYWA ZARZĄDZANIA I EKONOMII
Aktualna edycja | Formularz | Kontakt | 

Zakres tematyczny
II EDYCJA
Start
Cele
Zakres tematyczny
Kalendarium
Rada programowa
Komitet organizacyjny
Miejsce
ARCHIWUM
I edycja
II edycja
III edycja
Aktualna edycja
KONTAKT
Kontakt
Zakres tematyczny
 • społeczna odpowiedzialność biznesu - wyzwania, dylematy, trendy
 • społeczna odpowiedzialność biznesu a inne koncepcje zarządzania
 • strategiczne podejście do idei społecznej odpowiedzialności biznesu
 • miejsce pracy, środowisko naturalne, społeczność lokalna, rynek - obszary społecznej odpowiedzialności biznesu
 • rola interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności w biznesie
 • programy, strategie, standardy, narzędzia odpowiedzialnego biznesu
 • pomiar, ocena, raportowanie społecznej odpowiedzialności organizacji
 • inwestowanie społecznie odpowiedzialne
 • innowacje społecznie odpowiedzialne
 • odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw
 • marketing a koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu
 • społeczna odpowiedzialność jednostek administracji publicznej
 • społeczna odpowiedzialność uczelni
 • edukacja na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu
 • współpraca biznesu, świata nauki, polityki i organizacji pozarządowych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu
 • lokalny, krajowy, międzynarodowy wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu
 • dobre i złe praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności organizacji
 • metodologia badawcza społecznej odpowiedzialności biznesu
Na skróty
Data aktualnej Konferencji: 19-20.06.2020

Miejsce: Szczecin, Uniwersytet Szczeciński

Kalendarium:
do 31.03.2020 - zgłoszenie
do 10.05.2020 - opłata
do 30.05.2020 - referat

Rejestracja:

formularz zgłoszeniowy

Kontakt e-mail:

kontakt@csr.kzkl.eu


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl