WWW.CSR.KZKL.EUKONFERENCJA NAUKOWA
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU -
PERSPEKTYWA ZARZĄDZANIA I EKONOMII
Aktualna edycja | Formularz | Kontakt | 

Publikacja
IV EDYCJA
Aktualności
Formularz zgłoszeniowy
Cele
Zakres tematyczny
Kalendarium
Rada Programowa
Komitet Organizacyjny
Opłata
Publikacja
ARCHIWUM
I edycja
II edycja
III edycja
Aktualna edycja
KONTAKT
Kontakt
Publikacja
Zgłoszone artykuły o wysokiej jakości merytorycznej po uzyskaniu pozytywnych recenzji od recenzentów wydawniczych (double-blind review) oraz spełnieniu wymogów edytorskich w zależności od prezentowanej problematyki zostaną opublikowane w jednym z poniższych czasopism:
  • Bulletin of Geography. Socio-economic Series
  • Optimum. Studia Ekonomiczne
  • Problemy Zarządzania
  • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Czasopisma znajdują się na liście czasopism punktowanych MNiSW.

Opłata za artykuł, który nie otrzymał pozytywnych recenzji, nie podlega zwrotowi.

WYMAGANIA EDYTORSKIE

Wymagania edytorskie dla czasopism
Na skróty
Data aktualnej Konferencji: 19-20.06.2020

Miejsce: Szczecin, Uniwersytet Szczeciński

Kalendarium:
do 31.03.2020 - zgłoszenie
do 10.05.2020 - opłata
do 30.05.2020 - referat

Rejestracja:

formularz zgłoszeniowy

Kontakt e-mail:

kontakt@csr.kzkl.eu


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl