WWW.CSR.KZKL.EUKONFERENCJA NAUKOWA
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU -
PERSPEKTYWA ZARZĄDZANIA I EKONOMII
Aktualna edycja | Formularz | Kontakt | 

Rada programowa
II EDYCJA
Start
Cele
Zakres tematyczny
Kalendarium
Rada programowa
Komitet organizacyjny
Miejsce
ARCHIWUM
I edycja
II edycja
III edycja
Aktualna edycja
KONTAKT
Kontakt
Rada programowa
 • dr hab. prof. US Ewa Mazur-Wierzbicka, Uniwersytet Szczeciński - Przewodnicząca Rady Programowej

 • prof. dr hab. Jadwiga Adamczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Dominika Bettman - Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • dr hab. prof. US Wojciech Jarecki, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. prof. AKL Bolesław Rok, Akademia Leona Koźmińskiego
 • dr Dominik Rozkrut, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
 • prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. prof. UE Dorota Teneta-Skwiercz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. prof. US, Katarzyna Włodarczyk, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Patrycja Zwiech, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Marcin Żemigała, Uniwersytet Warszawski
Na skróty
Data aktualnej Konferencji: 19-20.06.2020

Miejsce: Szczecin, Uniwersytet Szczeciński

Kalendarium:
do 31.03.2020 - zgłoszenie
do 10.05.2020 - opłata
do 30.05.2020 - referat

Rejestracja:

formularz zgłoszeniowy

Kontakt e-mail:

kontakt@csr.kzkl.eu


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl