WWW.CSR.KZKL.EUKONFERENCJA NAUKOWA
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU -
PERSPEKTYWA ZARZĄDZANIA I EKONOMII
Aktualna edycja | Formularz | Kontakt | 

Rada programowa
I EDYCJA
Start
Cele
Zakres tematyczny
Kalendarium
Rada programowa
Komitet organizacyjny
Miejsce
ARCHIWUM
I edycja
II edycja
III edycja
Aktualna edycja
KONTAKT
Kontakt
Rada programowa
  • dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka, Uniwersytet Szczeciński - Przewodnicząca Rady Programowej

  • dr hab. prof. US Wojciech Jarecki, Uniwersytet Szczeciński
  • dr hab. Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński
  • Mirella Panek-Owsiańska - Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  • dr inż. Zofia Pawłowska - Przewodnicząca KT 305 ds. Społecznej Odpowiedzialnoci przy PKN
  • dr hab. prof. AKL Bolesław Rok, Akademia Leona Koźmińskiego
  • prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, Uniwersytet Szczeciński
  • dr hab. prof. US Katarzyna Włodarczyk, Uniwersytet Szczeciński
  • dr hab. Patrycja Zwiech, Uniwersytet Szczeciński
  • dr hab. Marcin Żemigała, Uniwersytet Warszawski
Na skróty
Data aktualnej Konferencji: 19-20.06.2020

Miejsce: Szczecin, Uniwersytet Szczeciński

Kalendarium:
do 31.03.2020 - zgłoszenie
do 10.05.2020 - opłata
do 30.05.2020 - referat

Rejestracja:

formularz zgłoszeniowy

Kontakt e-mail:

kontakt@csr.kzkl.eu


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl