WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

IV edycja
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
IV edycja
CYKLE KONFERENCYJNE:

Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - podejście interdyscyplinarne Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii
Wyzwania dla gospodarek i organizacji w XXI wieku Zarządzanie jakością w organizacji - trendy i wyzwania

I edycja | II edycja | III edycja | IV edycja | Wykaz konferencji | 

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim na Uniwersytecie Szczecińskim

ma zaszczyt zaprosić do udziału w IV Konferencji Naukowej

Zarządzanie jakością w organizacji - trendy i wyzwania

Szczecin, 29.03.2019 r.


Cele
 • prezentacja wyników badań naukowych oraz praktycznych doświadczeń dotyczących zakresu tematycznego Konferencji, wskazanie możliwości dalszych poszukiwań badawczych;
 • wymiana informacji na temat aktualnych prądów badawczych i działalności Katedr zajmujących się problematyką zarządzania procesami i zarządzania jakością;
 • integracja środowiska naukowców zainteresowanych problematyką zarządzania procesami i zarządzania jakością.
Tematyka
 • koncepcje zarządzania jakością;
 • normalizacja w kształtowaniu jakości;
 • kontrola jakości;
 • koszty zapewnienia jakości;
 • dokumentacja w zarządzaniu jakością;
 • kształtowanie jakości w procesach produkcyjnych;
 • instrumentarium zarządzania jakością;
 • narzędzia badawcze w zarządzaniu jakością;
 • podejście procesowe a zarządzanie jakością;
 • metodyka wdrażania rozwiązań procesowych;
 • standaryzacja i modelowanie procesów;
 • pomiar efektywności procesów;
 • dojrzałość procesowa organizacji;
 • rozwiązania informatyczne wspierające implementację zarządzania procesowego i zarządzania jakością w organizacji;
 • rozwiązania procesowe a zmiany w systemie rachunkowości organizacji;
 • zarządzanie procesami a zarządzanie projektami,
 • zarządzanie procesami i zarządzanie jakością w instytucjach publicznych (administracji, systemie edukacji oraz ochronie zdrowia).
Kalendarium
 • do 17.01.2019 - nadsyłanie zgłoszeń udziału (za pośrednictwem formularza na stronie www Konferencji) wraz z tytułem artykułu.
 • do 28.02.2019 - uiszczenie opłaty konferencyjnej
 • do 28.02.2019 - nadsyłanie pełnych tekstów artykułów
 • do 22.03.2019 - przesłanie programu Konferencji
 • 29.03.2019 - Konferencja
Komitet Organizacyjny
 • Dr hab. Patrycja Zwiech, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, menedżer Konferencji

 • Dr hab. prof. US Ewa Mazur-Wierzbicka
 • Dr hab. Marek Kunasz
 • Mgr Malwina Szarek
Miejsce
 • Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  ul. Mickiewicza 64
  71-101 Szczecin
Publikacja
 • Nadesłane teksty referatów po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji zostaną zamieszczone w:
  • czasopiśmie 'Marketing i Rynek' (obecnie 9 pkt na liście ministerialnej),
  • recenzowanej wieloautorskiej monografii naukowej w języku polskim wydawanej w ramach serii 'Zarządzanie procesami w teorii i praktyce'.
 • Wyboru formy publikacji swojej pracy dokonuje Autor podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego,
 • Plik referatu w formacie .doc należy do dnia 28.02.2019 przesłać:
  • za pośrednictwem formularza 'Wgraj plik' (podając swoje hasło dostępowe do systemu)
  • na adres e-mail: referaty@polecamy.kzkl.eu.