WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Konferencja Kapitał ludzki 2024!
CYKLE KONFERENCYJNE:

Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - podejście interdyscyplinarne Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii
Wyzwania dla gospodarek i organizacji w XXI wieku Zarządzanie jakością w organizacji - trendy i wyzwania

O cyklu | I edycja | II edycja | III edycja | IV edycja | V edycja | Wykaz konferencji | 

HTTP://KONFERENCJA.KZKL.EU/Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim na Uniwersytecie Szczecińskim

ma zaszczyt zaprosić do udziału w V Konferencji Naukowej


"Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - perspektywa interdyscyplinarna"

Międzyzdroje, 15-17.05.2024 r.


WIĘCEJ INFORMACJI - STRONA WWW
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU - FORMULARZ
POBIERZ ULOTKĘ


KALENDARIUM
 • do 30.11.2023 - nadsyłanie zgłoszeń udziału (za pośrednictwem formularza na stronie www Konferencji),
 • do 31.01.2024 - uiszczenie opłaty konferencyjnej,
 • do 15.02.2024 - nadsyłanie pełnych tekstów prac,
 • do 20.04.2024 - przesłanie programu Konferencji,
 • 15-17.05.2024 - Konferencja.
MOŻLIWOŚCI PUBLIKACYJNE

Zgłoszone artykuły po uzyskaniu pozytywnych recenzji od recenzentów wydawniczych oraz spełnieniu wymogów edytorskich zostaną opublikowane w:
 • czasopiśmie z listy ministerialnej za 70 pkt. (planowane czasopisma: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Akademii Górnośląskiej, Humanities and Social Sciences - oferta czasopism może zostać poszerzona) - autorzy zakwalifikowanych prac zostaną w takim wypadku poproszeni o dokonanie dopłaty,
 • rozdziale w monografii wydanej w wydawnictwie z listy ministerialnej za 20 pkt. (w języku polskim - opcja "w cenie" bez dodatkowych opłat).
CENA KONFERENCJI

Opcje opłaty konferencyjnej:
 • pełne uczestnictwo: publikacja, zakwaterowanie 2 noclegi w pok. 1-os., wyżywienie - 2250 zł,
 • pełne uczestnictwo: publikacja, zakwaterowanie 2 noclegi w pok. 2-os., wyżywienie - 1900 zł,
 • uczestnictwo bez publikacji: zakwaterowanie 2 noclegi w pok. 1-os., wyżywienie - 1950 zł,
 • uczestnictwo bez publikacji: zakwaterowanie 2 noclegi w pok. 2-os., wyżywienie - 1600 zł,
 • uczestnictwo bez zakwaterowania: publikacja, wyżywienie (bez śniadań) - 1450 zł.
 • publikacja rozdziału w monografii bez uczestnictwa - 850 zł.
MIEJSCE KONFERENCJI

VESTINA Wellness & Spa Hotel ***
Adres: ul. Promenada Gwiazd 30, 72-500 Międzyzdroje

VESTINA Wellness & Spa Hotel *** jest położony we wschodniej części Międzyzdrojów, zaledwie 50 m od plaży, na skraju Wolińskiego Parku Narodowego. Rozpoczynająca się tuż przy hotelu Promenada Gwiazd prowadzi wprost do słynnej Alei Gwiazd, słynnego międzyzdrojskiego molo oraz pozostałych atrakcji nadmorskiej promenady.

KONTAKT

Masz pytania? Napisz do nas - e-mail: konferencja.kzkl@usz.edu.pl