WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | 

Konferencja Kapitał ludzki 2022
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencja Kapitał ludzki 2022
CYKLE KONFERENCYJNE:

Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - podejście interdyscyplinarne Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii
Wyzwania dla gospodarek i organizacji w XXI wieku Zarządzanie jakością w organizacji - trendy i wyzwania

O cyklu | III edycja | IV edycja | Wykaz konferencji | 

HTTP://KONFERENCJA.KZKL.EU/


Konferencja adresowana jest do przedstawicieli środowisk naukowych oraz biznesowych, z różnych dziedzin, które łączy szeroko pojęta kategoria kapitału ludzkiego.

Dotychczas Konferencja integrowała przedstawicieli świata nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. Jednakże od bieżącej edycji, dostrzegając na bazie naszych doświadczeń duży potencjał interdyscyplinarny, postanowiliśmy rozszerzyć zakres tematyczny Konferencji na większość subdyscyplin z różnych obszarów naukowych, które może łączyć szeroko pojęta kategoria kapitału ludzkiego (poza zarządzaniem zasobami ludzkimi i ekonomią pracy także psychologia pracy, socjologia pracy, pedagogika pracy, ergonomia, etyka biznesu). Taka Konferencja może stać się okazją do bliższego poznania się środowisk, które zapewne z odmiennych punktów widzenia, ale koncentrują się na badaniu podobnych kategorii analitycznych. To wydaje się unikalny walor naszego przedsięwzięcia organizacyjnego i naukowego.

Głównym celem tej inicjatywy jest stworzenie forum wymiany wiedzy oraz rezultatów badań, poglądów i doświadczeń w wymienionych obszarach oraz integracja środowisk naukowych i praktyków biznesu zainteresowanych współczesnymi wyzwaniami dla zarządzania zasobami ludzkimi i gospodarowania kapitałem ludzkim. Jesteśmy przekonani, że Konferencja stworzy dobry klimat do wielowymiarowej, interdyscyplinarnej dyskusji naukowej i przyniesie wymierne efekty w postaci konstruktywnych wniosków i rekomendacji dotyczących szeroko pojętego kapitału ludzkiego.

Najbliższa edycja Konferencji w 2024 roku. Już dziś zapraszamy serdecznie!