WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

III edycja
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
III edycja
CYKLE KONFERENCYJNE:

Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - podejście interdyscyplinarne Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii
Wyzwania dla gospodarek i organizacji w XXI wieku Zarządzanie jakością w organizacji - trendy i wyzwania

I edycja | II edycja | III edycja | IV edycja | Wykaz konferencji | 

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim na Uniwersytecie Szczecińskim

ma zaszczyt zaprosić do udziału w III Konferencji Naukowej

Zarządzanie procesami w organizacji - trendy i wyzwania

Szczecin, 11.05.2018 r.


Cele
 • prezentacja wyników badań naukowych oraz praktycznych doświadczeń dotyczących zakresu tematycznego Konferencji, wskazanie możliwości dalszych poszukiwań badawczych;
 • wymiana informacji na temat aktualnych prądów badawczych i działalności Katedr zajmujących się problematyką zarządzania procesami i zarządzania jakością;
 • integracja środowiska naukowców zainteresowanych problematyką zarządzania procesami i zarządzania jakością.
Tematyka
 • orientacja funkcjonalna vs. procesowa w zarządzaniu;
 • podejście procesowe w wybranych koncepcjach zarządzania (podejście japońskie, podejście zachodnie, BPR, BPM);
 • podejście procesowe a zarządzanie jakością;
 • perspektywa procesu a orientacja na klienta;
 • metodyka wdrażania rozwiązań procesowych;
 • standaryzacja procesów;
 • pomiar efektywności procesów;
 • struktura zarządzania procesem;
 • wdrażanie procesowej struktury organizacyjnej;
 • model zarządzania organizacją w oparciu o procesy według normy ISO 9001;
 • rozwiązania informatyczne wspierające implementację zarządzania procesowego;
 • rozwiązania procesowe a zmiany w systemie rachunkowości organizacji.
 • rozwiązania procesowe w instytucjach publicznych (administracji, systemie edukacji oraz ochronie zdrowia).
Kalendarium
 • do 31.03.2018 - nadsyłanie zgłoszeń udziału (za pośrednictwem formularza na stronie www Konferencji) wraz z tytułem artykułu.
 • do 31.03.2018 - uiszczenie opłaty konferencyjnej
 • do 31.03.2018 - nadsyłanie pełnych tekstów artykułów
 • do 07.05.2018 - przesłanie programu Konferencji
 • 11.05.2018 - Konferencja
Rada Programowa
 • Dr hab. Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Przewodniczący Rady Programowej
 • Prof. Jerzy Bogdanienko, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. Małgorzata Gawrycka, Politechnika Gdańska
 • Prof. Piotr Grudowski, Politechnika Gdańska
 • Prof. Wojciech Jarecki, Uniwersytet Szczeciński
 • Prof. Robert Kruszewski, Szkoła Główna Handlowa
 • Prof. Alicja Maleszka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. Ewa Mazur-Wierzbicka, Uniwersytet Szczeciński
 • Prof. Ludmila Sadovnicova, Politechnika Opolska
 • Prof. Sebastian Saniuk, Uniwersytet Zielonogórski
 • Prof. Katarzyna Szczepańska, Politechnika Warszawska
 • Prof. Waldemar Tarczyński, Uniwersytet Szczeciński
 • Prof. Kazimierz Waćkowski, Politechnika Warszawska
 • Prof. Piotr Walentynowicz, Uniwersytet Gdański
 • Prof. Katarzyna Włodarczyk, Uniwersytet Szczeciński
 • Dr hab. Patrycja Zwiech, Uniwersytet Szczeciński
Komitet Organizacyjny
 • Dr hab. Patrycja Zwiech, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, menedżer Konferencji

 • Dr hab. prof. US Ewa Mazur-Wierzbicka
 • Dr hab. Marek Kunasz
 • Mgr Malwina Szarek
Miejsce
 • Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  ul. Mickiewicza 64
  71-101 Szczecin
Publikacja
 • Nadesłane teksty referatów po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji zostaną zamieszczone w:
  • czasopiśmie 'Marketing i Rynek' (obecnie 9 pkt na liście ministerialnej),
  • recenzowanej wieloautorskiej monografii naukowej w języku polskim wydawanej w ramach serii 'Zarządzanie procesami w teorii i praktyce'.
 • Wyboru formy publikacji swojej pracy dokonuje Autor podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego,
 • Plik referatu w formacie .doc należy do dnia 31.03.2018 przesłać:
  • za pośrednictwem formularza 'Wgraj plik' (podając swoje hasło dostępowe do systemu)
  • na adres e-mail: referaty@polecamy.kzkl.eu.