WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

II edycja
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
II edycja
CYKLE KONFERENCYJNE:

Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - podejście interdyscyplinarne Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii
Wyzwania dla gospodarek i organizacji w XXI wieku Zarządzanie jakością w organizacji - trendy i wyzwania

I edycja | II edycja | III edycja | Wykaz konferencji | 

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim na Uniwersytecie Szczecińskim

ma zaszczyt zaprosić do udziału w II Konferencji Naukowej

Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii

Szczecin, 15-16.06.2018 r.


Cele
 • prezentacja wyników badań naukowych oraz praktycznych doświadczeń dotyczących zakresu tematycznego Konferencji, wskazanie możliwości dalszych poszukiwań badawczych;
 • wymiana informacji na temat aktualnych prądów badawczych i działalności Katedr zajmujących się zagadnieniami z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu;
 • integracja środowiska naukowców zainteresowanych problematyką społecznej odpowiedzialności biznesu.
Zakres tematyczny
 • społeczna odpowiedzialność biznesu - wyzwania, dylematy, trendy
 • społeczna odpowiedzialność biznesu a inne koncepcje zarządzania
 • strategiczne podejście do idei społecznej odpowiedzialności biznesu
 • miejsce pracy, środowisko naturalne, społeczność lokalna, rynek - obszary społecznej odpowiedzialności biznesu
 • rola interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności w biznesie
 • programy, strategie, standardy, narzędzia odpowiedzialnego biznesu
 • pomiar, ocena, raportowanie społecznej odpowiedzialności organizacji
 • inwestowanie społecznie odpowiedzialne
 • innowacje społecznie odpowiedzialne
 • odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw
 • marketing a koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu
 • społeczna odpowiedzialność jednostek administracji publicznej
 • społeczna odpowiedzialność uczelni
 • edukacja na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu
 • współpraca biznesu, świata nauki, polityki i organizacji pozarządowych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu
 • lokalny, krajowy, międzynarodowy wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu
 • dobre i złe praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności organizacji
 • metodologia badawcza społecznej odpowiedzialności biznesu
Kalendarium
 • do 10.05.2018 - nadsyłanie zgłoszeń udziału (za pośrednictwem formularza na stronie www Konferencji) wraz z tytułem artykułu.
 • do 15.05.2018 - uiszczenie opłaty konferencyjnej
 • do 27.05.2018 - nadsyłanie pełnych tekstów artykułów
 • do 08.06.2018 - przesłanie programu Konferencji
 • 15.06.2018 - Konferencja
Rada Programowa
 • dr hab. prof. US Ewa Mazur-Wierzbicka, Uniwersytet Szczeciński - Przewodnicząca Rady Programowej

 • prof. dr hab. Jadwiga Adamczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Dominika Bettman - Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • dr hab. prof. US Wojciech Jarecki, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. prof. AKL Bolesław Rok, Akademia Leona Koźmińskiego
 • dr Dominik Rozkrut, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
 • prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. prof. UE Dorota Teneta-Skwiercz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. prof. US, Katarzyna Włodarczyk, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Patrycja Zwiech, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Marcin Żemigała, Uniwersytet Warszawski
Komitet Organizacyjny
 • Dr hab. Marek Kunasz, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, menedżer Konferencji

 • Dr hab. prof. US Ewa Mazur-Wierzbicka
 • Dr hab. Patrycja Zwiech
 • Dr Marta Młokosiewicz
Miejsce
 • Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  ul. Mickiewicza 64
  71-101 Szczecin