WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

I edycja
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
I edycja
CYKLE KONFERENCYJNE:

Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - podejście interdyscyplinarne Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii
Wyzwania dla gospodarek i organizacji w XXI wieku Zarządzanie jakością w organizacji - trendy i wyzwania

I edycja | II edycja | III edycja | IV edycja | Wykaz konferencji | 

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim na Uniwersytecie Szczecińskim

ma zaszczyt zaprosić do udziału w I Konferencji Naukowej

Zarządzanie procesami w organizacji - trendy i wyzwania

Szczecin, 20.05.2016 r.


Cele
 • prezentacja wyników badań naukowych oraz praktycznych doświadczeń dotyczących zakresu tematycznego Konferencji, wskazanie możliwości dalszych poszukiwań badawczych;
 • wymiana informacji na temat aktualnych prądów badawczych i działalności Katedr zajmujących się problematyką zarządzania procesami i zarządzania jakością;
 • integracja środowiska naukowców zainteresowanych problematyką zarządzania procesami i zarządzania jakością.
Tematyka
 • orientacja funkcjonalna vs. procesowa w zarządzaniu;
 • podejście procesowe w wybranych koncepcjach zarządzania (podejście japońskie, podejście zachodnie, BPR, BPM);
 • podejście procesowe a zarządzanie jakością;
 • perspektywa procesu a orientacja na klienta;
 • metodyka wdrażania rozwiązań procesowych;
 • standaryzacja procesów;
 • pomiar efektywności procesów;
 • struktura zarządzania procesem;
 • wdrażanie procesowej struktury organizacyjnej;
 • model zarządzania organizacją w oparciu o procesy według normy ISO 9001;
 • rozwiązania informatyczne wspierające implementację zarządzania procesowego;
 • rozwiązania procesowe a zmiany w systemie rachunkowości organizacji.
 • rozwiązania procesowe w instytucjach publicznych (administracji, systemie edukacji oraz ochronie zdrowia).
Kalendarium
 • do 10.03.2016 - nadsyłanie zgłoszeń udziału (za pośrednictwem formularza na stronie www Konferencji) wraz z tytułem artykułu.
 • do 10.03.2016 - uiszczenie opłaty konferencyjnej
 • do 10.03.2016 - nadsyłanie pełnych tekstów artykułów
 • do 06.05.2016 - przesłanie programu Konferencji
 • 20.05.2016 - Konferencja
Rada Programowa
 • Dr hab. Małgorzata Gawrycka
 • Prof. Piotr Grudowski
 • Dr hab. Wojciech Jarecki
 • Prof. Robert Kruszewski
 • Dr hab. Marek Kunasz
 • Dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka
 • Dr Anna Szymczak
 • Prof. Waldemar Tarczyński
 • Dr hab. Katarzyna Włodarczyk
 • Dr Patrycja Zwiech
Komitet Organizacyjny
 • Dr hab. Marek Kunasz, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, menedżer Konferencji

 • Dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka
 • Dr hab. Patrycja Zwiech
Miejsce
 • Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  ul. Mickiewicza 64
  71-101 Szczecin
Publikacja
 • Nadesłane teksty referatów po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji zostaną zamieszczone w recenzowanej wieloautorskiej monografii naukowej w języku polskim wydawanej w ramach serii 'Zarządzanie procesami w teorii i praktyce'.
 • Plik referatu w formacie .doc należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail Konferencji do dnia 10.03.2016.