WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | 

Hasła do prac
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Hasła do prac
opracowano na podstawie Zarządzenia nr 6/2019 Dziekana WEFiZ US z dnia 29.10.2019 roku ws. zatwierdzenia haseł identyfikacyjnych prac dyplomowych:

LINK DO ZARZĄDZENIA

Hasła identyfikacyjne dla prac na kierunku "Zarządzanie":
 • Analiza otoczenia
 • Badania marketingowe
 • Business plan
 • Efektywność kapitału ludzkiego
 • E-marketing
 • Etyka biznesu
 • Etyka zarządzania
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
 • Handel
 • Innowacje
 • Kapitał intelektualny
 • Kapitał społeczny organizacji
 • Komunikacja marketingowa
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikowanie w organizacji
 • Koncepcje zarządzania
 • Konsumpcja
 • Kultura organizacyjna
 • Marketing
 • Metody doskonalenia jakości
 • Metody zarządzania
 • Motywowanie pracowników
 • Ocenianie pracowników
 • Plan marketingowy
 • Promocja
 • Pozyskiwanie pracowników
 • Przedsiębiorczość
 • Przywództwo
 • Reklama
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
 • Szkolenia pracowników
 • Teorie organizacji
 • TQM (Kompleksowe zarządzanie jakością)
 • Transfer technologii
 • Zachowania konsumentów
 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie innowacjami
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie kapitałem trwałym
 • Zarządzanie marką
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie międzyorganizacyjne
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie relacjami z klientem
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie środowiskowe
 • Zarządzanie technologią
 • Zarządzanie wiekiem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie zmianą