Moduły na Zarządzaniu

Studenci kierunku "Zarządzanie" mogą dokonać wyboru trzech z czterech oferowanych modułów przedmiotów realizowanych na I stopniu począwszy od czwartego semestru (w łącznym wymiarze 90 h.) a na drugim stopniu począwszy od drugiego semestru (w łącznym wymiarze 75 h.).

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim oferuje: Oferta modułu "Zarządzanie zasobami ludzkimi": Oferta modułu "HR Biznes Partner": Polecamy ofertę dydaktyczną do wyboru w naszej Katedrze!